โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา USTCM ครั้งที่ 11 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา USTCM ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 559 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นางจิตติมา ทองเล็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน สำหรับ การแข่งขันดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทำการการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และ กีฬา E-sport  กำหนดจัดการแข่งขัน วันที่ 21 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา