โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา USTCM ครั้งที่ 11 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา USTCM ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลมทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา USTCM ครั้งที่ 11
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา