โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพจากฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่า | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพจากฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 961 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  งานวิทยาศาสตร์การอาหาร และคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพจากฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่า: ฟักทองผง แยมฟักทอง และคุ้กกี้ฟักทอง” ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จำนวน 8 เครือข่าย ในจังหวัดน่าน ตามโครงการ การพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากฟักทองอินทรีย์” ให้กับเกษตรกรจำนวน 18 ราย ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา