โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ60 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 9.00 น. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง และปลูกต้นไม้ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา