โลโก้เว็บไซต์ สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล(หลักสูตรระยะสั้น) | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล(หลักสูตรระยะสั้น)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 1267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      สถาบันการศึกษาทางไกลขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย

- หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

- หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ

- หลักสูตรเซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ

- หลักสูตรการถ่ายภาพขายไมโครสต็อก (ขายภาพถ่ายออนไลน์)

- หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา