โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมพิธีเปิด SMEs NORTHERN จังหวัดลำปาง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมพิธีเปิด SMEs NORTHERN จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิด SMEs NORTHERN จังหวัดลำปาง เพื่อขยายผลสู่โครงการ Start Up ของผู้ประกอบการ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา