โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยบำรุงดินและสารไล่แมลง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยบำรุงดินและสารไล่แมลง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ให้บริการวิชาการในการถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยบำรุงดินและสารไล่แมลงแก่เกษตรกรบ้านสา ม.4 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมี ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ และนายเกรียงไกร พรหมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา