โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกำดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกำดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 737 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ และ ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี เข้าร่วมประชุมกับรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เพื่อหารือในเรื่องการจัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงพันธ์และขยายพันธุ์พืชเพื่อเกษตรอุตสาหกรรม ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา