โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้นำเกษตรกรบ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ ในเรื่องการเพาะกล้า การตัดแต่งและบรรจุภัณฑ์ การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง การปลูกผักสลัดโดยการพรางแสง การยกแปลงปลูกเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และการทำปุ๋ยหมัก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา