โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี และ ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย ได้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เรื่อง การเพาะเห็ดแครง และเห็ดฟางในตะกร้า ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหงส์ ม.12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ กลุ่มวิสาหกิจฯ เวียงหงส์ ศูนย์ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา