โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านขอเข้าฝึกอบรมด้านการแปรรูปเห็ด | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านขอเข้าฝึกอบรมด้านการแปรรูปเห็ด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรและทีมงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การต้อนรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านขอ อำเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งได้เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมด้านการแปรรูปเห็ด ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เห็ดและแก้ปัญหาผลผลิตเห็ดล้นตลาด ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ,ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ,ดร.สุภาวดี แช่ม อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรพร้อมด้วยทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา