โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-03 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2018-12-03

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านขอเข้าฝึกอบรมด้านการแปรรูปเห็ด
จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรและทีมงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การต้อนรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านขอ อำเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งได้เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมด้านการแปรรูปเห็ด ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เห็ดและแก้ปัญหาผลผลิตเห็ดล้นตลาด ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ,ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ,ดร.สุภาวดี แช่ม อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรพร้อมด้วยทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรมในค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา