โลโก้เว็บไซต์ ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 64 เครื่อง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 64 เครื่อง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ธันวาคม 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 1106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดให้มีการขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 64 เครื่อง ที่หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาด ณ โรงอาหารใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุ ระหว่างวันที่  18-26 ธันวาคม 2561 หรือทางโทรศัพท์ 054 342552 ต่อ 270-271 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/12/20181218102331_69124.pdf






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา