โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดฐานเรียนรู้ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดฐานเรียนรู้ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสนับสนุนอาจารย์ วิทยากร ในการจัดฐานการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการเกษตร แก่ลูกเสือ - เนตรนารี ในงานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ทางด้านงานอารักขาพืช,งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช,งานไม้ผล และงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกเสือ - เนตรนารี ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา