โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-07 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2021-07-07


"ฟักทองไข่เน่า" พืชมรดกตกทอดของจังหวัดน่านที่มีศักยภาพ
พุธ 7 กรกฎาคม 2564 / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี เรื่อง "ฟักทองไข่เน่า" พืชมรดกตกทอดของจังหวัดน่านที่มีศักยภาพ พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2564 หน้า 86 - 89 อ่านเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา