โลโก้เว็บไซต์

"ฟักทองไข่เน่า" พืชมรดกตกทอดของจังหวัดน่านที่มีศักยภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กรกฎาคม 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี เรื่อง "ฟักทองไข่เน่า" พืชมรดกตกทอดของจังหวัดน่านที่มีศักยภาพ พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2564 หน้า 86 - 89 อ่านเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา