โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-21 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2021-09-21

กิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสุมาลี ขลิบเงิน นางมาลี ราชเครือ นายชาย มะโนคำ นายยงยุทธ คำอินต๊ะ และ นายแสวง ใจโน  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' ภายใต้โครงการสานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในรูปแบบออนไลน์
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' โดยผู้แทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจาก 6 พื้นที่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว  ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีได้กล่าวมุฑิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรพร้อมด้วยโล่ที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้อง Knowledge theater... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา