โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสุมาลี ขลิบเงิน นางมาลี ราชเครือ นายชาย มะโนคำ นายยงยุทธ คำอินต๊ะ และ นายแสวง ใจโน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา