โลโก้เว็บไซต์ “ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน” | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

“ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล“ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน” ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เปิดโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด“ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน”  โดยเป็นการแจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา