โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลกิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกจาก...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา