โลโก้เว็บไซต์ ประชุมโครงการ Lanna Cannabis Complex ครั้งที่ 2/2565 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชุมโครงการ Lanna Cannabis Complex ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 พฤษภาคม 2565 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 22 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมร่วมกับ บริษัทและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาและวิจัยสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ก่อนเริ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา