โลโก้เว็บไซต์ ชูขวัญ   แสงทอง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 ผู้เขียน : ชูขวัญ แสงทอง

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
ศุกร์ 18 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ ร่วมกับบุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน  >> อ่านต่อ


กิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา พร้อมทีมงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดกิจกรรมวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสับปะรดคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดได้ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและสถาบันการศึกษา ในการให้ความรู้แก่... >> อ่านต่อ


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศศึกษาดูงาน เรื่อง การยกระดับการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ FTA
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การยกระดับการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ FTA โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี พร้อมด้วยคณะทำงาน และได้เข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชของศูนย์พันธุกรรมพืช ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ฟักทองพันธุ์พระราชทาน "โอโตะ"  การวิจัยและพัฒนาเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง ได้แก่ แตงกวา ฟักทอง และมะระ การขึ้นทะเบียนพันธุ์แตงกวา 8 สายพันธุ์ และพันธุ์ลูกผสม... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2565
อังคาร 11 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565           โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการฯ และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://atri.rmutl.ac.th/page/โครงการ-อพสธ และส่งมาทางอีเมลล์ >> อ่านต่อ


ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการ (อพ.สธ. - มทร.ล้านนา) ประจำปี พ.ศ. 2564
อังคาร 11 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการฯ และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) ได้ที่  https://atri.rmutl.ac.th/page/โครงการ-อพสธ และส่งมาทางอีเมลล์ >> อ่านต่อ


กิจกรรมถวายพระพร และปลูกต้นไม้
ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง และร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามแนวถนนของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร >> อ่านต่อ


ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่าง
อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอแจ้งประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่าง ของหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร รายการดังต่อไปนี้ คลิกดูประกาศ ที่นี่ !! ลำดับ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการจ้างงานฯ ระยะที่ 2 รอบที่ 2
จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2 รอบที่ 2  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5434 2553  มือถือ 065 004 2299 (นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ งานบุคลากรและสวัสดิการ) >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการจ้างงานฯ ระยะ 2 รอบที่ 2
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2 รอบที่ 2  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ประชุมย่านาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5434 2553  มือถือ 065 004 2299 (นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ งานบุคลากรและสวัสดิการ) >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ถวายเทียนพรรษา
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดปงวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 19


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา