โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 บทความ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพไข่เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 21 ธันวาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพไข่เพื่อการเรียนการสอน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียดเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20  ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายรณชัย  จิตรวิเศษ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  และ นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง หารือในการเป็นส่วนสนับสนุนงานด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก            &nbs... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พลิกโฉมอัตลักษณ์พื้นที่พิษณุโลกเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม
จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ลงพื้นที่ถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ หัวหน้าหลักสูตร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 16209 อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มทร. ล้านนา พิษณุโลก ต. บ้านกร... >> อ่านต่อ


คณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา
ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

            คณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมซอมพอ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้  - นายวุฒิชัย จงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส  Area Manag... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เดินหน้าจับมือกลุ่มราชมงคลส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมภาคอุตสาหกรรมต่อยอดสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุม "กลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming)" โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา วันที่ 17 ธันวาคม 2564 >> อ่านต่อ


ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนาส่งบทความเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 8 ในรูปแบบ A Virtual Conference
พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย ข่าวอบรม/เสวนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 9 สถาบันการศึกษาในทวีปเอเชีย และยุโรป ในการจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 8Th International Conference on Education 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “EDUTATION IN TIMES OF UNCERTAINTY : PREPARING FOR THE FUTURE” ในรูปแบบ A Virtual Conference ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2565 สำหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถจัดส่งบทคัดย่อบทความทางวิชาการ ผ่านทาง Email : abstract@educationconference.co ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พร้อมเปิดพื้นที่น่านเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ผสานศาสตร์พระราชา ผู้ว่าฯน่าน เปรยขอช่วยกันต่อยอดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประชาชน
พุธ 15 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 15 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหารือในการเป็นส่วนสนับสนุนงานวิชาการ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษา... >> อ่านต่อ


เผยแพร่เล่มวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 2
พุธ 15 ธันวาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

เผยแพร่เล่มล่าสุด  วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 >> อ่านต่อ


เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก ผลงาน (U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
อังคาร 14 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T เฟส 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ เทศบลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทีมงาน U2T ป่าอ้อดอนชัย ได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรตินายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย มีรายละเอียดของผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำและสนับสนุน การผลิตน้ำมันดีเซลจากขวดพลาสติกเห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พร้อมร่วมพัฒนาจังหวัดเชียงราย หารือผู้ว่าเชียงราย ดึงศักยภาพอาจารย์ นำองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นสถาบันการศึกษาเคียงข้างสังคม
จันทร์ 13 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 13 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายภาสกร บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหารือในการเป็นส่วนสนับสนุนงานด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย            ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 674


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา